Kako graditi i razvijati zajednicu korisnika i korisnica i kako je monetizovati na ispravan način?

Termin Web 2.0 nastao je pre oko 20 godina. Ovaj koncept predstavlja potpuno drugačiji pristup realizaciji projekata na internetu. Do tog trenutka, internet je bio mesto na kome smo se informisali, ali je komunikacija bila gotovo potpuno jednosmerna.  U tom periodu (od 1991. do 2004. godine otprilike) internet je bio mesto na kome je isprva […]

Kako graditi i razvijati zajednicu korisnika i korisnica i kako je monetizovati na ispravan način? Read More »