Политика за приватност

Оваа изјава за приватност опишува како Фондацијата Томсон ги собира и користи личните информации што ги давате на нашите веб-страници. За овие цели, Фондацијата Томсон е контролор на податоци за какви било лични податоци што ги собираме.

Фондацијата Томсон (регистриран добротворен ентитет со број 313750 во Велика Британија) („ТФ“, „ние“, „нас“, „наш“), се залага за заштита на вашата приватност. Во секое време имаме за цел да ги почитуваме сите лични информации што ги споделувате со нас или што ги добиваме од други организации и да ги чуваме безбедни. Ова Известување за приватност („Известување“) ги утврдува нашите практики за обработка на податоци и вашите права и опции во врска со начините на собирање и користење на вашите лични информации (вклучително и преку нашата веб-страница – www.thomsonfoundation.org).

Ова известување содржи важни информации за вашите лични права на приватност. Прочитајте го внимателно за да разберете како ги користиме вашите лични информации.

Обезбедувањето на вашите лични информации до нас е доброволно од ваша страна. Сепак, без да ни ги дадете вашите лични информации, вашата употреба на нашите услуги или вашата интеракција со нас може да биде нарушена. На пример, нема да можете да се регистрирате за обука или да го добиете нашиот билтен по е-пошта

 1. Ние собираме лични информации за вас
 2. Кои лични информации ги користиме?
 3. Како и зошто ќе ги користиме вашите лични информации?
 4. Законски основи
 5. Комуникации за маркетинг
 6. Детски лични информации
 7. Колку долго ги чуваме вашите лични информации?
 8. Дали ќе ги споделиме вашите лични информации?
 9. Безбедност / складирање и пристап до вашите лични информации
 10. Меѓународни трансфери на податоци
 11. Остварување на вашите права
 12. Измени на ова известување
 13. Врски и трети страни
 14. Како да контактирате со нас

 

1. Ние собираме лични информации за вас

a. Кога ни ги давате директно

На пример, лични информации што ги доставувате преку нашата веб-страница со пријавување на нашиот билтен за е-пошта или за регистрација за обука, е-учење или наши натпревари, или лични информации што ни ги давате кога комуницирате со нас преку е-пошта, телефон или писмо.

б. Кога ќе го добиеме индиректно

На пример, вашите лични информации можат да бидат споделени со нас од трети лица, вклучително, на пример, наши деловни партнери; подизведувачи во технички услуги за плаќање и испорака; даватели на анализи и даватели на информации за пребарување. Бидејќи сеуште не сме го сториле тоа, ќе ве известиме кога ќе добиеме лични информации за вас од нив и ќе ви кажеме како и зошто имаме намера да ги користиме тие лични информации.

в. Кога се јавно достапни

Вашите лични информации може да ни бидат достапни од надворешни јавно достапни извори. На пример, во зависност од вашите поставки за приватност за услугите на социјалните медиуми, може да пристапиме до информации од тие сметки или услуги (на пример, кога ќе изберете да комуницирате со нас преку платформи како што се Фејсбук, Инстаграм или Твитер).

г. Кога ја посетувате нашата веб-страница

Кога ја посетувате нашата веб-страница, ние автоматски ги собираме следниве видови лични информации:

 1. Технички информации, вклучувајќи адреса на интернет протокол (IP) што се користи за поврзување на вашиот уред со Интернет, тип и верзија на прелистувачот, поставување временска зона, типови и верзии на приклучоци за прелистувачи и оперативни системи и платформи.
 2. Информации за вашата посета на веб-страниците, вклучително и уникатниот локатор на ресурси (URL) за проток на кликнување преку и од веб-страницата (вклучувајќи датум и време), услуги што сте ги прегледале или пребарувале, време на одговор на страницата, грешки во преземањето, должина на посетите на одредени страници, извори на упатување, информации за интеракција на страници (како што се скролување и кликови) и методи користени за прелистување од страната.

Можеби ќе користиме колачиња, на пример, за да ги следиме преференциите и информациите за профилот. Колачињата се користат и за собирање волумни статистички информации за општа употреба кои не вклучуваат лични информации. Општо, ние може да ги комбинираме вашите лични информации од овие различни извори за целите утврдени во ова Известување.

2. Кои лични информации ги користиме?

Може да ги собираме, чуваме и на друг начин ќе ги обработуваме следниве видови лични информации:

 1. вашето име и детали за контакт (вклучувајќи контакти за итни случаи), вклучително и поштенска адреса, телефонски број, адреса за е-пошта и, доколку е применливо, пасош и идентитет на социјалните медиуми;
 2. датум на раѓање и пол;
 3. вашите финансиски информации, како што се банкарски детали и / или детали за кредитна / дебитна картичка, име на сопственик на сметка, код за сортирање и број на сметка
 4. информации за вашиот компјутер / мобилен уред и вашите посети и употреба на оваа веб-страница, вклучително, на пример, вашата IP адреса и географската локација;
 5. детали за вашите квалификации / искуство;
 6. информации за нашите услуги што ги користите / за кои сметаме дека може да ве интересираат; и / или
 7. какви било други лични информации што ќе изберете да ги споделите со нас, како во дел 1.

Дали обработуваме специјални категории на податоци?

Општата регулатива за заштита на податоците на ЕУ („GDPR“) признава одредени категории лични информации како чувствителни и затоа бараат поголема заштита, на пример, информации за вашето здравје, етничка припадност и политички мислења.

Во одредени ситуации, ТФ може да ги собере и/или да ги користи овие специјални категории на податоци (на пример, можеби ќе треба да знаеме детали за вашите медицински состојби за да можеме да направиме разумни прилагодувања за да обезбедиме еднаков пристап до нашите курсеви за обука.) Ние ќе ги обработиме овие специјални категории на податоци само доколку има валидна причина за тоа и каде што ГПДР ни дозволува да го сториме тоа.

3. Како и зошто ќе ги користиме вашите лични податоци?

Вашите лични информации, колку и да ни се дадени, ќе се користат за целите наведени во ова Известување. Особено, можеме да ги користиме вашите лични информации:

 1. да ве регистрираме на нашите курсеви за обука и да го администрираме вашето учество;
 2. да ви овозможиме да ги посетувате нашите курсеви за е-учење;
 3. да ви овозможиме да се придружите на нашата платформа за споделување знаење;
 4. да ви овозможиме да влезете во нашите натпревари;
 5. Инаку да ви обезбедиме услуги, производи или информации што сте ги побарале;
 6. да обезбедиме дополнителни информации во врска со нашата работа, услуги, активности или производи (каде што е потребно, само таму каде што сте дале ваша согласност за добивање на такви информации);
 7. да се процесираат вашите плаќања;
 8. да одговориме на вашите прашања / барања и да комуницираме со вас воопшто;
 9. да ги унапредуваме нашите добротворни цели воопшто, вклучително и да промовираме инклузивност во новинарството и комуникациите;
 10. да ја анализираме и подобриме нашата работа, услуги, активности, производи или информации (вклучувајќи ја и нашата веб-страница), или за нашите внатрешни записи;
 11. да известуваме за влијанието и ефективноста на нашата работа;
 12. да ја извршуваме/администрираме нашата веб-страница, да ја чуваме безбедна и да се осигуреме дека содржината е претставена на најефикасен начин за вас и за вашиот уред;
 13. да регистрираме, администрирмеа и персонализираме онлајн сметки;
 14. да го регистрирате и администрирате вашето учество во настани;
 15. заради публицитет;
 16. за ревизија и / или администрирање на нашите сметки;
 17. да ги задоволиме законските обврски што не обврзуваат, на пример, во врска со регулаторните, владините и / или органите за спроведување на законот со кои можеме да работиме (на пример, барања во врска со плаќање данок или спречување на перење пари);
 18. за спречување на измама или злоупотреба на услуги; и / или
 19. за утврдување, одбрана и / или извршување на правни побарувања

4. Законски основи

GDPR бара од нас да се потпреме на една или повеќе законски основи за да ги користиме вашите лични информации. Сметаме дека основите наведени подолу се релевантни:

 1. Каде што сте дале согласност да ги користиме вашите лични податоци на одреден начин (на пример, ќе побараме ваша согласност да ги користиме вашите лични информации за да ви испратиме маркетинг или промотивен материјал преку е-пошта, и може да побараме ваша експлицитна согласност за собирање посебни категории на ваши лични информации).
 2. Каде што е потребно за да можеме да ја испочитуваме законската обврска на која сме предмет (на пример, кога сме должни да ги споделуваме вашите лични информации со регулаторните тела што управуваат со нашата работа и услуги).
 3. Каде што е потребно за извршување на договор во кој сте странка или да преземеме чекори по ваше барање пред да склучите договор (на пример, каде плаќате за да присуствувате на некој од нашите курсеви за обука или е-учење).
 4. Where it is in your/ someone else’s vital interests (for example, in case of medical emergency suffered by an individual).
 5. Каде што има легитимен интерес да го сториме тоа.

GDPR ни овозможува да ги собираме и обработуваме вашите лични информации доколку е разумно неопходно да ги постигнеме нашите или легитимните интереси (се додека таа обработка е фер, избалансирана и не влијае непотребно врз вашите права).

Во широка смисла, нашите „легитимни интереси“ подразбираат интереси на водење на ТФ како добротворен ентитет и остварување на нашите цели и идеали; на пример, подобрување на стандардите за новинарска и комуникациска обука, обезбедување обука за интензивни вештини и подобрување на ангажманот на публиката со различни медиуми.

Кога ги обработуваме вашите лични информации за да постигнеме такви легитимни интереси, разгледуваме и балансираме какво било потенцијално влијание врз вас (и позитивно и негативно) и вашите права според законите за заштита на податоците. Ние нема да ги користиме вашите лични информации за активности каде што нашите интереси се надминати од влијанието врз вас, на пример, кога употребата би била претерано наметлива (освен ако, на пример, поинаку се бара од нас или е дозволено со закон)

5. Комуникации за маркетинг

Можеме да ги користиме вашите податоци за контакт за да ви обезбедиме информации за нашата работа, настани, услуги и / или производи за кои сметаме дека може да ве интересираат (на пример, за услугите што сте ги користеле претходно, или ажурирања за приговори за прибирање средства и / или волонтирање можности преку нашиот билтен).

Каде што ќе го сториме ова преку е-пошта, СМС или телефон, нема да го сториме тоа без ваша претходна согласност (освен ако не е дозволено да го сториме тоа преку важечкиот закон).

Доколку претходно сте ни дале ваша согласност, но не сакате да бидете контактирани од наша страна за нашите проекти и / или услуги во иднина, ве молиме да не известите преку е-пошта на [email protected]. Може да се исклучите од примање е-пошта од ТФ во кое било време со кликнување на линкот „отпиши се од претплата“ на дното на нашите е-пошти.

6. Детски лични информации

Кога ги обработуваме личните информации на децата, каде што е потребно, нема да го сториме тоа без нивна согласност или, доколку е потребно, согласност на родител / старател. Ние секогаш ќе имаме соодветни заштитни мерки за да осигуриме дека со личните информации на децата се постапува со должно внимание.

7. Колку долго ги чуваме вашите лични податоци?

Општо, освен ако сè уште не е потребно во врска со целта (целите) за која се собрани и / или обработени, ние ги отстрануваме вашите лични информации од нашите записи шест години по датумот на собирање. Меѓутоа, ако пред тој датум (i) вашите лични податоци повеќе не се потребни во врска со таквите цели, (ii) веќе немаме законско право да ги обработуваме или (iii) валидно го користите вашето право на бришење (ве молиме видете Дел 11 подолу), ние ќе ги отстраниме од нашите записи во соодветното време

Ако побарате да не добиете дополнителен контакт од нас, ние ќе ги задржиме некои основни информации за вас на нашата листа за потиснување, со цел да го исполниме вашето барање и да избегнеме да ви испраќаме несакани материјали во иднина.

8. Дали ќе ги споделиме вашите лични информации?

Ние не ги продаваме или изнајмуваме вашите лични информации на трети страни за маркетинг цели. Сепак, генерално, можеме да ги откриеме вашите лични информации на избрани трети страни со цел да ги постигнеме целите утврдени во ова Известување.

Неисцрпно, тие страни може да вклучуваат:

 1. добавувачи и подизведувачи за извршување на кој било договор што го склучуваме со нив, на пример, даватели на ИТ услуги, како што се домаќини на веб-страници или даватели на меморија за cloud;
 2. Влади и субјекти во прекуокеанските земји ако сте консултант што патувате на такво место за да обезбедите обука;
 3. осигурителни компании;
 4. банки;
 5. стручни даватели на услуги како сметководители и адвокати;
 6. страни кои ни помагаат при истражување за следење на влијанието / ефективноста на нашите услуги;
 7. регулаторни тела, како што се даночните власти; и / или
 8. даватели на анализи и пребарувачи.

Особено, го задржуваме правото да ги откриеме вашите лични информации на трети страни:

 • во случај да продадеме или купиме деловна активност или средства, во тој случај ќе ги откриеме вашите лични информации на (потенцијалниот) продавач или купувач на такво деловно работење или средства;
 • ако суштински сите наши средства се стекнати од трета страна, личните информации што ги чуваме ние може да бидат една од пренесените средства;
 • ако сме под законска или регулаторна должност да го сториме тоа; и / или
 • со цел да ги заштитиме правата, имотот или безбедноста на ТФ, неговиот персонал, корисници, посетители или други

9. Безбедност / складирање и пристап до вашите лични информации

ТФ е посветена на чување на вашите лични информации безбедни и сигурни и имаме соодветни и пропорционални безбедносни политики и организациски и технички мерки за да помогнеме во заштитата на вашите информации

Вашите лични информации се достапни само од соодветно обучен персонал, волонтери и изведувачи и се чуваат на безбедни сервери со карактеристики за да се спречи неовластен пристап

10. Меѓународни трансфери на податоци

Со оглед на природата на нашата работа, ние сме вклучени во трансфер на лични информации во земји надвор од Велика Британија и Европската Економска Област („ЕЕО“).

Ова може да биде затоа што ние користиме агенции и / или добавувачи за обработка на лични информации во наше име и тие ќе пренесат и складираат лични информации на локација надвор од ЕЕО, на пример во САД. Или тоа е затоа што сте консултант што патува во странство на одредена задача што бара од нас да ги пренесеме вашите лични информации на влада или субјект со седиште на таа локација (на пример, да ги наведеме деталите за вашиот пасош).

Имајте предвид дека некои земји надвор од Велика Британија и ЕЕО имаат понизок стандард за заштита на личните информации, вклучително и пониски безбедносни барања и помалку права за поединци. Кога вашите лични информации се пренесуваат, складираат и / или на друг начин се обработуваат надвор од Велика Британија или ЕЕО во земја што не нуди еквивалентен стандард за заштита на Велика Британија или ЕЕО, ние ќе ги преземеме сите разумни чекори што е можно повеќе за да осигуриме дека примачот спроведува соодветни заштитни мерки (како на пример, со внесување на договорни клаузули одобрени од Европската комисија) дизајнирани да ги заштитат вашите лични информации и да осигурат дека вашите лични информации се третираат безбедно и во согласност со ова известување. Можеме да добиеме ваша експлицитна согласност за вакви преноси или, со оглед на тоа дека преносот во овие околности е ограничен во обем, не се повторува и е неопходен за присилни легитимни интереси што не се надминати од вашите права (бидејќи доброволно се согласувате да бидете консултант за одредена задача), може да продолжиме со преносот имајќи ги предвид сите околности околу преносот и преземени соодветни заштитни мерки.

Ако имате какви било прашања во врска со преносот на вашите лични информации, контактирајте не користејќи ги деталите подолу.

За жал, за ниту еден пренос на вашите лични информации преку Интернет не може да се гарантира 100% безбедност – сепак, откако ќе ги добиеме вашите лични информации, ќе користиме строги процедури и безбедносни карактеристики за да се обидеме и спречиме неовластен пристап.

11. Остварување на вашите права

Онаму каде се потпираме на вашата согласност за користење на вашите лични информации, вие имате право да ја повлечете таа согласност во секое време. Ова вклучува право да побарате од нас да престанеме да ги користиме вашите лични податоци за маркетинг или прибирање средства или да се отпишете од нашата список со е-пошта во кое било време. Ги имате и следниве права:

 1. Право на пристап – можете да ни пишете за да побарате потврда за какви лични информации имаме за вас и да побарате копија од тие лични информации. Под услов да сме задоволни дека имате право да ги видите бараните лични информации и успешно го потврдуваме вашиот идентитет, ќе ви ги доставиме вашите лични информации предмет на какви било исклучоци што важат.
 2. Право на бришење – на ваше барање ќе ги избришеме вашите лични информации од нашата евиденција доколку е побарано од нас да го сториме тоа. Во многу случаи, ние ќе предложиме да ги потиснеме понатамошните комуникации со вас, наместо да ги бришеме
 3. Право на исправување – ако сметате дека нашите записи за вашите лични информации се неточни, имате право да побарате тие записи да се ажурираат. Можете исто така да побарате од нас да ги провериме личните информации што ги поседуваме за вас, ако не сте сигурни дали се точни / ажурирани.
 4. Право на ограничување на обработката – имате право да побарате да се ограничи обработката на вашите лични информации доколку има несогласување за нивната точност или легитимна употреба.
 5. Право на приговор – имате право да се спротивставувате на обработка каде што ги (i) обработуваме вашите лични информации врз основа на легитимните интереси, (ii) користиме вашите лични информации за директен маркетинг или (iii) користиме вашите информации за статистички цели.
 6. Право на преносливост на податоците – до степен што го бара GDPR, каде ги обработуваме вашите лични информации (што сте ни ги доставиле) или (i) потпирајќи се на ваша согласност или (ii) бидејќи таквата обработка е неопходна за извршување на договор во кој сте странка или за да преземеме чекори по ваше барање пред да стапите во контакт, и во двата случаи ги обработуваме со употреба на автоматизирани средства (т.е. без човечко учество), може да побарате од нас да ги обезбедиме личните информации до вас – или друг давател на услуги – во формат читлив од машина.
 7. Права поврзани со автоматско донесување одлуки – имате право да не бидете предмет на одлука заснована исклучиво на автоматска обработка на вашите лични информации што произведува правни ефекти врз вас или слично значително влијае врз вас, освен доколку таквата одлука (i) потребно е за да склучите / извршите договор помеѓу вас и нас / друга организација; (ii) е овластена од законодавството на ЕУ или земја-членка на која ТФ е предмет (се додека таа закон ви нуди доволна заштита); или (iii) се заснова на вашата изречна согласност.

Можеби ќе побараме од вас дополнителни информации за да го потврдите вашиот идентитет и за безбедносни цели, пред да откриете лични информации побарани од вас.

Имајте предвид дека некои од овие права се применуваат само во ограничени околности. За повеќе информации, предлагаме да не контактирате користејќи ги деталите во Дел 14 подолу.

Понатаму имате право да поднесете жалба за нас или за начинот на кој ги обработивме вашите лични информации до надзорниот орган за заштита на податоците во вашата матична земја. Во Велика Британија, орган за заштита на податоците е Канцеларијата на комесарот за информации – www.ico.org.uk. За повеќе информации за тоа како да го искористите ова право, контактирајте не користејќи ги деталите во Дел 14 подолу.

12. Измени но ова Известување

Може да го ажурираме ова Известување од време на време. Ќе ве известиме за значајни промени со тоа што ќе ве контактираме директно каде што е разумно можно за да го сториме тоа и со поставување на известување за ажурирање на нашата веб-страница. Ова известување последен пат е ажурирано на [внесете датум].

13. Линкови и трети страни

Ние ја поврзуваме нашата веб-страница директно со други страници. Ова известување не опфаќа надворешни веб-страници и ние не сме одговорни за практиките на приватност или содржината на тие страници. Ве охрабруваме да ги прочитате известувањата за приватност на сите надворешни веб-страници што ги посетувате преку линкови на нашата веб-страница.

14. Како да не контактирате

Ве молиме, известете ни ако имате какви било прашања или загриженост во врска со ова Известување или за начинот на кој ТФ ги обработува вашите лични информации, контактирајте не на следните канали:

Е-маил: [email protected]

Thomson Foundation
46 Chancery Lane
London, WC2A 1JE
United Kingdom

Tel: +44 (0)20 3440 2440