Автор

Давор е програмски менаџер на Томсон за Централна и Југоисточна Европа. Тој е активно вклучен во дизајнирањето, водењето и надзорот на програмите во овој регион. Давор има широко искуство во областа на развојот на медиумите и го поддржува развојот на медиумските капацитети, дигиталното работење и иновациите, производството на содржина и диверзификацијата на приходите. Давор, исто така, учествува во комуникацијата со заедницата за развој на медиумите, вклучувајќи ги и донаторите, организациите за развој на медиумите и старт-ап и технолошките актери. Поседува докторат за медиуми и комуникација, а воедно е и нерезидентен соработник за истражување во Центарот за медиуми, податоци и општество на ЦЕУ во Будимпешта.

 1

Унапредувањето на деловните модели на локалните медиуми во Западен Балкан и тестирањето на новите извори на приходи, во ситуација