Автор

Маја Васиќ-Николиќ, од 2006 до 2021 година, работела во Здружението на независни новинари на Србија, ЗННС. За време на нејзината работа во ЗННС, Маја ги координирала проектите на Здружението и ги застапувала напорите поврзани со зголемувањето на безбедноста на новинарите и нивото на медиумска слобода во Србија, а преку регионалните проекти на ЗННС, и во Западен Балкан.

 1