Автор

Сања Бероња се здоби со десетгодишно професионално искуство на проекти поврзани со образовниот менаџмент и меѓународната соработка во високото образование, како предавач и менаџер на програмата на Факултетот за науки По во Париз. Таму таа разви страст за иновации во образованието и ја сфати важноста на новите технологии во создавањето на едукативни содржини. Таа во моментов е докторски истражувач по социологија на претприемништво на Факултетот за напредни студии по општествени науки во Париз. Тема на нејзината докторска дисертација е почетно претприемништво во Париз и Берлин. Сања ги гледа иновациите во образованието и технолошкото претприемништво како двигатели на локалниот развој и истражува и пишува за овие теми. Livesивее меѓу Берлин и Париз и е активна во тие два града, како и во родниот Белград.

 1