Автор

Тоше Огњанов е меѓународен мултимедијален новинар и предавач за мобилно и мултимедијално новинарство. Toj e aлумнус на Волтер Кронкајт школата за новинарство и масовна комуникација, на Државниот универзитет во Аризона. Тој е професионален новинар со повеќе од две децении искуство во печатените, телевизиските и онлајн медиуми во Северна Македонија и во Соединетите Американски Држави. Тоше Огњанов е искусен предавач во областа на фотоновинарството, видеографијата, менаџментот на социјалните мрежи за информативните медиуми и сертифициран предавач за медиумска писменост на полето на визуелни вести. Претходни и актуелни медиуми во кои работел, односно работи: Дневник, Телеграф.мк, Глас на Америка.

 0