Томсон Медиа

Томсон Медиа (Thomson Media gGmbH) го предводи решавањето на големите проблеми на денешницата, преку зајакнување на медиумските вештини ширум светот. Работејќи со владите, со филантропските и со институционалните донатори од својата база во Берлин, носи иновативни медиумски пристапи за да се дојде до сржта на критичните прашања, од регионалната безбедност преку климатските промени до миграцијата и економскиот раст. Томсон Медиа е меѓународна непрофитна организација и партнер на Фондацијата Томсон.