Медиумска и информациска писменост во западниот Балкан: Неискористен еманципаторски потенцијал

Media and Information Literacy in the Western Balkans: Unrealized Emancipatory Potential

Медиумска и информациска писменост во западниот Балкан: Неискористен еманципаторски потенцијал

Оваа книга е дел од координираната регионална акција за унапредување на медиумската и информациската писменост (МИП). Во неа се застапени пет национални истражувања (Албанија, Босна и Херцеговина, Македонија, Црна Гора, и Србија) за состојбата, практиките, и политиките за унапредување на медиумската и информациската писменост во секоја земја.

Автори: Бранкица Петковиќ, Сандра Башиќ Хрватин, Илда Лондо, Санела Хоџиќ, Весна Никодиноска, Славчо Миленковски, Павле Павловиќ, Дубравка Валиќ Недељковиќ, Милица Јањатовиќ Јовановиќ
Издавач: Медиацентар Сараево
Јазик: Англиски
Година на објавување: 2019
Формат: PDF

Повеќеs: