Механизми за субвенционирање на медиумите и на новинарството во Македонија и во европските земји

ПОЛИТИЧКА-И-ЕКОНОМСКА-ОСНОВА-НА-МЕДИУМСКИТЕ-И-НА-КОМУНИКАЦИСКИТЕ-МОДЕЛИ.

Механизми за субвенционирање на медиумите и на новинарството во Македонија и во европските земји

Целта на оваа анализа е да се согледаат можностите за евентуално воведување систем на субвенции или друг вид поддршка за медиумите, врз основа на искуствата и практиките од други земји од Европа и од регионот, како и да се анализираат ефектите од досегашната примена на субвенциите или друг вид поддршка за медиумите што се доделуваа во изминатите години.

Автори: Мирче Јовановски
Издавач: Македонски институт за медиуми
Јазик: Македонски
Година на објавување: 2018
Формат: PDF

Повеќеs: