Одржливоста на професионалното новинарство во медиумската бизнис средина на западен Балкан

SUSTAINABILITY OF PROFESSIONAL JOURNALISM IN THE MEDIA BUSINESS ENVIRONMENT OF THE WESTERN BALKANS

Одржливоста на професионалното новинарство во медиумската бизнис средина на западен Балкан

Оваа студија ги анализира економските услови, потреби и перспективи за развој на независните медиуми во земјите од западниот Балкан. Меѓу другото, се анализираат структурните услови кои влијаат на сопствеништвото на медиумите, медиумските пазари, и потенцијалните извори за финансирање на независните медиуми, како и потребите и трендовите кај публиката.

Автори: Бранкица Петковиќ и Санела Хоџиќ
Издавач: GDSI consortium / EU
Јазик: Англиски
Година на објавување: 2020
Формат: PDF

Повеќеs: