ПОЛИТИЧКА И ЕКОНОМСКА ОСНОВА НА МЕДИУМСКИТЕ И НА КОМУНИКАЦИСКИТЕ МОДЕЛИ ШТО ШИРАТ ДЕЗИНФОРМАЦИИ И ГОВОР НА ОМРАЗА

ОЛИТИЧКА-И-ЕКОНОМСКА-ОСНОВА-НА-МЕДИУМСКИТЕ-И-НА-КОМУНИКАЦИСКИТЕ-МОДЕЛИ

ПОЛИТИЧКА И ЕКОНОМСКА ОСНОВА НА МЕДИУМСКИТЕ И НА КОМУНИКАЦИСКИТЕ МОДЕЛИ ШТО ШИРАТ ДЕЗИНФОРМАЦИИ И ГОВОР НА ОМРАЗА

Оваа анализа се занимава со идентификување на моделите на дезинформации, пропаганда и говор на омраза во медиумите и во јавната комуникација во Северна Македонија. Целта е да се утврди нивната структура и карактеристики, политичката и економската поддршка и какво е нивното влијание.

Автори: Весна Никодиноска
Издавач: Македонски институт за медиуми, Мировен институт, СЕЕНПМ
Јазик: Македонски
Година на објавување: 2020
Формат: PDF

Повеќеs: