СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ НАСПРОТИ ГОВОРОТ НА ОМРАЗА ВО МЕДИУМИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА

СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ НАСПРОТИ ГОВОРОТ НА ОМРАЗА ВО МЕДИУМИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА

СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ НАСПРОТИ ГОВОРОТ НА ОМРАЗА ВО МЕДИУМИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА

Овој документ за јавни политики се фокусира на проблемот со говорот на омраза кој постои во медиумската заедница во Северна Македонија. Тој нуди осврт кон европската и македонска легислатива, нуди преглед на случаи од практиката, како и препораки за ефективно и систематско справување со говорот на омраза.

Автори: Сашо Орданоски
Издавач: Институт за комуникациски студии / Висока школа за новинарство и за односи со јавноста
Јазик: Македонски
Година на објавување: 2018
Формат: PDF

Повеќеs: