Состојба на пандемија: Дигиталните права на западниот Балкан и Ковид-19

State-of-pandemonium-Digital-rights-in-the-Western-Balkans-and-Covid-19

Состојба на пандемија: Дигиталните права на западниот Балкан и Ковид-19

Овој документ за политики ја анализира кризата предизвикана од Ковид-19 пандемијата и како таа влијаеше на демократијата, дигиталните права и слободи, посебно кога се во прашање приватноста и безбедноста на личните податоци, дезинформациите и нападите на новинарите во земјите од западен Балкан.

Автори: Данило Кривокапиќ, Бојан Перков, Давор Марко
Издавач: Global Campus of Human Rights
Јазик: Англиски
Година на објавување: 2020
Формат: PDF

Повеќеs: