Journalift Talks со Станко Певац, програмски директор на РТВ Плус (RTV Plus)

Со помош на проектот „Media for All“, РТВ Пулс започна со емитување на емисијата „Ете нѐ кај вас“, која оди во живо, а за нејзина реализација користат ново дигитално репортажно возило. Емисијата се фокусира на пет мали, рурални општини во Косово, во кои живее мнозинско српско население, и на нивниот потенцијал за развој на локалениот туризам.

Оваа РТВ куќа има седиште во Шилово и со нешто повеќе од 1.200 жители е најголемото село во општината, а со своите околу дваесетина вработени, РТВ Пулс е најголемиот работодавач.

Повеќе интересни детали за овој медиум, за нивната работа, за туристичките потенцијали на регионот, може да се дознаат од разговорот со Сања Лазиќ и Станко Певац од РТВ Пулс, воден во најновото издание на Journalift Talks.

Publication year: 2022