Journalift Talks со Фатмира Продани – сопственичка на Durrës Lajm

Со помош на проектот „Media for All“, Durrës Lajm успеа да го зголеми сообраќајот на веб-страницата и приходите, нудејќи локално релевантна содржина и подобрувајќи ја својата технолошка база.

Нивниот двоен пристап, од една страна, резултираше со раст на публиката и пораст на приходите од рекламирање и, од друга страна, сo зголемена општествена свест и подобрена репутација.

Како резултат на софистицираната опрема, купена со грантот, и разните обуки, вработените во Durrës Lajm станаа посестрани во создавањето на видео приказните и научија нови уредувачки техники.

За ова, но и за други уште поинтересни детали за овај медиум, за неговата работа и за идните планови, дознајте од разговорот со Аниса Цурај и Фатмира Продани од Durrës Lajm, за најновото издание на Journalift Talks.

Publication year: 2022