Journalift Talks сo Вања Стокиќ, главна и одговорна уредничка на „еТрафика“ (еTrafika)

Фото База“ е името на првата платформа за размена на фотографии во Босна и Херцеговина и во регионот. Идејата беше успешно развиена и имплементирана во рамките на проектот, „Media for All“, од порталот „еТрафика“, чие седиште е во Бања Лука, под надзор на Фондацијата Томсон.

Еден дел од фотографиите ќе бидат бесплатни за користење, по принципот на размена на фотографии, додека другиот дел ќе биде достапен со претплата и ќе нуди висококвалитетни фотографии од сите области – илустрации, портрети, пејсажи, панорами, настани …

Вања Стокиќ, главен и одговорен уредник на еТрафика, во интервју на Journalift, подетално ја објаснува идејата која стои зад платформата за размена на фотографии, реализацијата на проектот, пречките со кои се соочиле, реакциите на медиумската заедница и растот на платформата, „Фото База“.

Publication year: 2022