BIRD Directory: Bridging the Gender Gap in Balkans

БИРД Директориум: премостување на родовиот јаз на Балканот

Жените и натаму се недоволно застапени во медиумите на Балканот, што ја потврдува родовата нерамнотежа и покажува постоење на различни форми на невидливост на жените. Ова го потврдија анализите на медиумите и истражувањето за родова еднаквост, спроведено во рамките на проектот „Media for All“. Родовата нееднаквост е присутна во донесувањето на одлуки на работното место …

БИРД Директориум: премостување на родовиот јаз на Балканот Read More »