01-Guidelines-for-editors-and-journalists-_The-right-way-to-report-on-solutions_.png

Насоки за уредници/чки и новинари/ки: Вистинскиот начин да се известува за решенијата

Иако на почетокот тоа беше чудна новина, за која бројни редакции беа скептични (иако некои сè уште се), многумина ги отвораа вратите за практиката на новинарството посветено на решенија, со надеж дека ќе ја придобијат публиката, која е заситена од лоши вести. Зад оваа новинарска практика, која сака да ги „трансформира вестите“, стои Solutions Journalism […]

Насоки за уредници/чки и новинари/ки: Вистинскиот начин да се известува за решенијата Read More »