01-Editorial-Innovation

Уредничка иновативност

Зборот ‘иновативност’ стана еден од клучните зборови, кога зборуваме за новинарството. Во свет во кој интернетот е пребукиран со информации и забавни содржини, повеќе играчи се натпреваруваат за вниманието на публиката, на повеќе платформи. Во оваа средина, создавањето на нешто различно, нешто иновативно, што ќе се истакне и ќе привлече внимание, станува суштинско за успехот […]

Уредничка иновативност Read More »