Посветено менторство: Што научивме од имплементацијата на Медиумскиот акселератор на Западен Балкан?

Унапредувањето на деловните модели на локалните медиуми во Западен Балкан и тестирањето на новите извори на приходи, во ситуација кога состојбата со медиумската слобода никогаш не била полоша, а самите медиуми практично се невидливи на медиумскиот пазар, делува како „невозможна мисија“. Но, проектот „Media for All“ и Фодацијата Томсон (ФТ), како нејзин клучен партнер во […]

Посветено менторство: Што научивме од имплементацијата на Медиумскиот акселератор на Западен Балкан? Read More »