Родово-одговорните политики и младинските медиуми

Според спроведените истражувања во сите земји од регионот, жените се значително помалку застапени во медиумските содржини од мажите, што особено се забележува во процентот на цитирани експерти, присутни соговорници или коментатори на различни теми, на што укажува и кусиот преглед на литературата „Родот и медиумите“, објавен со поддршка на Британски совет, БИРН и Фондацијата „Томсон“. […]

Родово-одговорните политики и младинските медиуми Read More »