From-journalist-mindset-to-business-mindset-

Од новинарски до бизнис начин на размислување (без кршење на кодексот на однесување)

Постои една работа својствена за многу професии: од лекари и адвокати, до новинари и различни видови нa инженери. Повеќето од нив завршуваат со работа во организации управувани од луѓе од иста професија. Повеќето лекари работат во болници управувани од лекари. Адвокатите работат во организации за правна помош или правни канцеларии управувани од друг адвокат. Инженерите […]

Од новинарски до бизнис начин на размислување (без кршење на кодексот на однесување) Read More »