The economics of Balkan local news websites: lessons to learn from Montenegrin portal Ul-Info

Економијата на балканските локални веб-страници на коишто се објавуваат вести: лекции што можат да се научат од црногорскиот портал Ул-Инфо (Ul-Info)

Силен бизнис е внимателно планиран бизнис, во чекор со трендовите и фокусиран на потребите на конзументите. Ова се однесува и на медиумската индустрија. Како капиталистички економски систем, медиумската индустрија е бизнис, кој мора да биде профитабилен за да опстане, и во исто време, да работи етички и одговорно. Откако започна пандемијата на КОВИД-19, работите поврзани […]

Економијата на балканските локални веб-страници на коишто се објавуваат вести: лекции што можат да се научат од црногорскиот портал Ул-Инфо (Ul-Info) Read More »