01 Danilo Bajraktarevic - How to coordinate website redesign project for small outlets

Како да се координира проект за редизајнирање на веб-страници за мали медиуми: Научени лекции и направени грешки

Кога го започнавме проектот „Media for All“, сите ние, што работевме заедно, имавме едно заедничко нешто, кое водеше кон една цел, а тоа е да помогнеме во создавањето на можности, да поттикнеме подобрувања и да ги прошириме постоечките капацитети на медиумите. Самата програма беше предизвикувачка, смела и возбудлива. Донесе нешто сосема ново, барем во оваа […]

Како да се координира проект за редизајнирање на веб-страници за мали медиуми: Научени лекции и направени грешки Read More »