Северна Македонија, ТВ ВИС: Подобра поврзаност со публиката

Регионалниот медиум од јужниот град Струмица, успеа, преку граѓанско новинарство, да ја поттикне интерактивноста и да ја зголеми публиката и приходите. Имено, целта на проектот на ТВ ВИС беше да се создаде нов пристап во постоечкиот однос помеѓу медиумот и јавноста. Со помош на проектот „Media for All“, тие создадоа посебна потстраница на нивниот портал, […]

Северна Македонија, ТВ ВИС: Подобра поврзаност со публиката Read More »