01 Effective communication tools for media leaders

Ефективни алатки за комуникација за медиумските лидери

Едно од прашањата со кои се соочуваат многу редакции е аматерскиот пристап кон менаџментот. Честопати, медиумските организации се раководени од луѓе, кои можеби биле брилијантни новинари во минатото, кои биле унапредувани, но никогаш немале формална обука за лидерство. Ова значи дека нивниот пристап кон менаџментот е лотарија: некои се природни лидери, други сметаат дека менаџментот […]

Ефективни алатки за комуникација за медиумските лидери Read More »