Financial-Struggles-Delay-Youngsters-Independence-from-Parents.png

Финансиската нестабилност го одлага осамостојувањето на младите

Економската перспектива за младите во Србија и Албанија и понатаму останува ограничена и честопати претставува главна причина поради која тие не може да се осамостојат во нивните рани дваесетти години.  Иселувањето од домот на родителите подразбира тешки пресметки, планирање, а понекогаш и да се погодат среќни околности, како и повеќекратно одложување доколку сте млад човек […]

Финансиската нестабилност го одлага осамостојувањето на младите Read More »