Не се обидувајте „хиперлокално“ без беса

„Хиперлокално“ веќе подолго време е многу употребуван збор во медиумите. Бидејќи концентрацијата на сопственоста на традиционалните медиуми и пенетрацијата на мрежите на социјални медиуми сериозно ги поткопаа локалните медиуми ширум светот, сè помалиот број на локални медиумски организации кои успеваат да опстанат, се борат да најдат одржливи деловни модели, за да ја одржат локалната продукција […]

Не се обидувајте „хиперлокално“ без беса Read More »