Online-learning-and-media-business-experiences-and-opportunities.

Të mësuarit online dhe biznesi i medias, eksperienca dhe mundësi

Si profesionist i medias, si do të reagonit nëse lexoni se mund të mësoni bazat e një profesioni mediatik brenda disa orësh? A mendoni se ajo për të cilën keni shpenzuar vite mësimi dhe praktike mund të mësohet në një kurs? Ndoshta jo, por kurset online sugjerojnë se është e mundur. Ndaj mediat duhet të […]

Të mësuarit online dhe biznesi i medias, eksperienca dhe mundësi Read More »