01-Guidelines-for-editors-and-journalists-_The-right-way-to-report-on-solutions_.png

Udhëzime për redaktorët dhe gazetarët: Mënyra e duhur për të raportuar për zgjidhjet

Edhe pse në fillim ishte një risi e pazakontë për të cilën shumë redaksi lajmesh ishin skeptike (dhe disa ende janë), shumë prej këtyre redaksive i kanë hapur dyert praktikës së gazetarisë së zgjidhjeve, me shpresën për të rritur numrin e lexuesve, shikuesve dhe dëgjuesve që janë të lodhur nga lajmet e këqija. Prapa kësaj […]

Udhëzime për redaktorët dhe gazetarët: Mënyra e duhur për të raportuar për zgjidhjet Read More »