Stanje pandemoniuma: Digitalna prava na Zapadnom Balkanu i Covid-19

State-of-pandemonium-Digital-rights-in-the-Western-Balkans-and-Covid-19

Stanje pandemoniuma: Digitalna prava na Zapadnom Balkanu i Covid-19

Ovaj papir analizira kako je kriza izazvana Covid-19 pandemijom uticala na demokratska postignuća, digitalna prava i slobode, posebno kada su u pitanju privatnost i sigurnost personalnih podataka, dezinformacije i napadi na novinare u regionu Zapadnog Balkana.

Autori: Danilo Krivokapić, Bojan Perkov, Davor Marko
Izdavač: Global Campus of Human Rights
Jezik: Engleski
Godina izdavanja: 2020
Format: PDF

Više :