Autor

Danilo Barjaktarevic

Ima diplomu iz poslovanja i revizije. Tokom svoje karijere fokusirao se na IT usluge, korisničku podršku, softver kao uslugu, implementaciju SW-a, poslovne operacije i profilirao se kao viši izvršni direktor sa jakim finansijskim i poslovnim duhom. Bio je zadužen za više projekata, implementaciju i isporuke sa kupcima u oblasti maloprodaje, telekomunikacija i finansija. Sa preko 12 godina iskustva, bio je angažovan u malim i srednjim biznisima, s fokusom na preduzeća. Uživa u radu u nevladinom sektoru, podržavajući subjekte u potrebi.

Broj članaka: 1