Autor

Elira Canga je jedanest godina radila kao novinarka i urednica u Albaniji. Sada radi kao menadžerica medijskog projekta u OSCE-u sa ciljem modernizacije javne medije u svojoj zemlji i obogati nastavni plan i program novinarstva. Ranije je radila kao novinarka i producentica za BBC i kao vođa medijskog tima u USAID-u. Elira ima iskustvo u razvoju medija i međunarodnim odnosima. Provela je deset godina radeći na razvoju medija kako bi podstakla istraživačko izvještavanje i provjeru činjenica, kao i na obuci i mentorstvu mladih novinara/ki o medijskoj i informacijskoj pismenosti i borbi protiv dezinformacija na internetu. Tokom 2021. i 2022. godine, pohađala je program Humphrey Fellowship, kao dio Fullbight programa, na Državnom univerzitetu u Arizoni, SAD.

Broj članaka: 0