Autor/e

Elira Canga ka punuar si gazetare dhe redaktore prej 11 vitesh në Shqipëri. Aktualisht punon si menaxhere e projektit të medias për Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, me qëllim modernizimin e medias publike në Shqipëri dhe pasurimin e kurrikulës së gazetarisë. Ajo ka punuar më parë si gazetare dhe producente për BBC-në dhe si udhëheqëse e ekipit të medias për USAID. Elira ka përvojë në zhvillimin e mediave dhe çështjet ndërkombëtare. Ka shpenzuar dhjetë vjet duke punuar për zhvillimin e medias për të nxitur raportimin investigativ dhe verifikimin e fakteve, si dhe për trajnimin dhe mentorimin e gazetarëve të rinj në lidhje me edukimin për mediat dhe informimin dhe për të luftuar disinformimin në internet. Gjatë viteve 2021-2022, Canga po ndjek Humphrey Fellowship, pjesë e programit Fulbright, në Universitetin Shtetëror të Arizonës, SHBA.

Numri i artikujve: 1