Autor

Kristina Ozimec je istraživačka novinarka iz Skoplja i predsednica Platforme za istraživačko novinarstvo i analize – PINA. Takođe je i glavni organizator Media Festivala u Skoplju.

Specijalizovana je za pokrivanje različitih oblasti kao što su politika, korupcija, vladavina prava, ljudska prava, civilno društvo i obrazovanje. Ozimec je višestruko nagrađivana za svoje istraživačke priče i pohvaljena je za profesionalno pokrivanje tema koje se tiču marginalizovanih zajednica i ljudskih prava.

Vodila je obuke i predavanja o istraživačkom novinarstvu i medijima. Koordinatorka je dva programa u PINA-i – Programa za novinarke i Programa za mobilno novinarstvo, i koordinatorka programa – Mreža mladih novinara. Kristina je diplomirala novinarstvo na Pravnom fakultetu „Iustinianus Primus“ u Skoplju.

Broj članaka: 0