Autor/e

Kristina Ozimec është gazetare hulumtuese nga Shkupi dhe kryetare e Platformës për Gazetari Hulumtuese dhe Analiza – PINA. Ajo është gjithashtu kryeorganizatore e Festivalit Mediatik në Shkup.

Ajo është e specializuar në mbulimin e fushave të ndryshme si politika, korrupsioni, sundimi i ligjit, të drejtat e njeriut, shoqëria civile dhe arsimi. Ozimec ka fituar çmime të shumta për tregimet e saj hulumtuese dhe është lavdëruar për mbulimin e saj profesional të çështjeve që kanë të bëjnë me komunitetet e margjinalizuara dhe të drejtat e njeriut.

Ajo ka zhvilluar sesione trajnimi dhe leksione për gazetarinë hulumtuese dhe median. Është koordinatore e dy programeve në PINA – Programi për gazetare dhe Programi për gazetari mobile, dhe koordinatore e programit – Rrjeti i Gazetarëve të Rinj. Kristina është e diplomuar për gazetari në Fakultetin Juridik “Iustinianus Primus” në Shkup.

Numri i artikujve: 0