Autor

Sanja Gardašević je izvršna direktorka digitalne marketinške agencije Alicorn, koja klijentima pruža cjelokupan spektar usluga kada se radi o strateškom razvoju brenda kompanija i vođenju njihovog onlajn nastupa. Sanja ima veliko iskustvo u osmišljavanju i vođenju radionica i treninga na temu digitalnog marketinga, kao i u pružanju mentorske podrške medijima u razvoju njihovog online poslovanja.

Broj članaka: 1