Autor/e

Sanja Gardasheviq është drejtoreshë ekzekutive e agjencisë së marketingut digjital Alicorn, e cila u ofron klientëve një spektër të plotë shërbimesh kur bëhet fjalë për zhvillimin strategjik të brendit të kompanisë dhe menaxhimin e pranisë së tyre në internet. Sanja ka përvojë të gjerë në hartimin dhe zhvillimin e punëtorive dhe trajnimeve mbi temën e marketingut digjital, si dhe në ofrimin e mbështetjes mentoruese për mediat në zhvillimin e biznesit të tyre në internet.

Numri i artikujve: 0