Lamija Alečković

Bila je izvršna producentica Aljazeera Balkans i direktorica Informativnog Medijskog Servisa na Hrvatskoj Radioteleviziji. Posljednjih godina radi kao konzultantica za medije i Digital journalism advisor za BMAP projekt (Internews/USAID).