Journalift razgovara s Fatmirom Meneksheom, direktorom Radija Romano Avazo

Fatmir Menekshe, direktor Radija Romano Avazo, sa sjedištem u Prizrenu, Kosovo, na Međunarodni dan ljudskih prava govori detaljnije o projektu Mediji za sve, uključivanju zajednica Roma, Aškalija i Egipćana u lokalne politike općine Prizren, kako je biti romski novinar, te koji su glavni izazovi za romsku zajednicu na Kosovu i u regiji u sljedećem intervjuu za Journalift.

Publication year: 2021