Journalift bisedon me Fatmir Menekshen, Drejtor i Radios Romano Avazo.

Fatmir Menekshe, drejtor i Radios Romano Avazo, me qendër në Prizren, Kosovë, në Ditën Ndërkombëtare të të Drejtave të Njeriut flet me detaje për Projektin “Media for All”, përfshirjen e komuniteteve rome, ashkali dhe egjiptiane në politikat vendore të Komunës së Prizrenit, ç’do të thotë të jesh gazetar rom, dhe cilat janë sfidat kryesore të komunitetit rom në Kosovë dhe rajon, në intervistën e mëposhtme të Journalift.

Publication year: 2021