Online-learning-and-media-business-experiences-and-opportunities.

Onlajn učenje i poslovanje medija: iskustva i mogućnosti

Kao ekspert na polju medija, kako biste reagovali da pročitate kako za nekoliko sati možete naučiti osnove medija? Ili, da kažem ovako – mislite li da se sve ono šta ste godinama učili i vježbali može naučiti na jednom kursu? Možda ne, ali na onlajn kursevima se ovo predstavljaja kao vrlo moguće. Bilo kako bilo, […]

Onlajn učenje i poslovanje medija: iskustva i mogućnosti Read More »