e-payment

Severna Makedonija: Podrška medijima za elektronska plaćanja

Mogućnost elektronskog placanja trebalo bi da postane realnost za nekoliko medija sa kojima Thomson Fondacija radi u Severnoj Makedoniji, kroz projekat ‘Media for All’. Po prvi put mediji će imati mogućnost da svoje sadržaje, robu i usluge – zavisno od poslovnog modela za koji su se opredelili – naplate elektronskim putem.  “Prvo smo identifikovali banke […]

Severna Makedonija: Podrška medijima za elektronska plaćanja Read More »