01-Posije-zaključavanja.-„Pandemijski-ožiljak-na-balkanskoj-omladini.png

Posije zaključavanja. „Pandemijski ožiljak“ na balkanskoj omladini

Prema Međunarodnoj organizaciji rada, Covid-19 je neproporcionalno uticao na mlade ljude na Balkanu, uzrokujući nezaposlenost, loše obrazovanje i probleme mentalnog zdravlja koji mogu trajati i nakon pandemije. Ovo izaziva duboku zabrinutost s obzirom da su se i prije pandemije mladi na Zapadnom Balkanu već suočavali sa značajnim izazovima u pogledu zapošljavanja i socijalne uključenosti. Ali …

Posije zaključavanja. „Pandemijski ožiljak“ na balkanskoj omladini Read More »