Capacity building Blogpost Journalift

Izgradnja kapaciteta u šest zemalja zapadnog Balkana: Nove vještine i znanja za više od 250 medijskih profesionalaca/ki

Više od 250 novinara/ki, urednika/ca i medijskih menadžera/ica iz 80 medijskih kuća u šest zemalja zapadnog Balkana učestvovalo je u aktivnostima izgradnje kapaciteta u okviru projekta “Mediji za sve“ od maja do augusta 2021. godine. Ova komponenta programa je koordinirana od strane Thomson Fondacije i rezultirala je sa: 17 online grupnih treninga na […]

Izgradnja kapaciteta u šest zemalja zapadnog Balkana: Nove vještine i znanja za više od 250 medijskih profesionalaca/ki Read More »