Capacity building Blogpost Journalift

BP6, Ngritje kapacitetesh: Mbi 250 profesionistë të medias përvetësojnë aftësi dhe njohuri

Gjatë periudhës maj-gusht 202, mbi 250 gazetarë, redaktorë dhe menaxherë të mediave nga 80 media në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor morën pjesë në trajnime për ngritjen e kapaciteteve në kuadër të Projektit “Media për të gjithë”. Ky komponent i projektit koordinohet nga Fondacioni Thompson dhe disa nga rezultatet e tij janë: Organizimi i 17 […]

BP6, Ngritje kapacitetesh: Mbi 250 profesionistë të medias përvetësojnë aftësi dhe njohuri Read More »