Autor

Blerjana Bino ima bogato iskustvo u procjeni medijske slike Zapadnog Balkana (sa posebnim fokusom na Albaniju) i savjetovanju donora u pružanju podrške praktičnim i efikasnim programirma za medije. Specijalizovana je za komunikaciju usmjerenu na osnaživanje i socijalnu inkluziju i ima iskustva u mentorisanju CSO (organizacija civilnog društva) medija kao i drugih neformalnih i formalnih grupa. Vodi mrežu izvrsnih naučnika i naučnica i istraživača i istraživačica koji rade na demokratskom razvoju, dobrom upravljanju, medijima i komunikacijama, istraživanju društva i digitalnoj transformaciji (Centar za nauku i inovacije za razvoj).

Broj članaka: 2