Autor

Dejan Oblak je asistent u nastavi i asistent za istraživanje na Odsjeku za novinarstvo i medijsku produkciju Sveučilišta u Zagrebu. Doktorant je na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Njegovi istraživački interesi su inovacije u multimedijskom pripovijedanju s fokusom na nove formate kao što su infografika i animacija u novinarstvu. Ima više od 10 godina iskustva u radu u medijima i edukaciji studenata/ica i medijskih profesionalaca/ki. Održavao je multimedijalne i konvergentne novinarske obuke i radionice u Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori i Albaniji radeći na projektima OSCE-a i Internews-a. Takođe je neovisni dizajner pokreta i video montažer.

Broj članaka: 1