Autor

Feđa Kulenović je informacijski i komunikacijski stručnjak koji se bavi istraživanjem i praksom u polju podatkovnih nauka, informacijskih nauka, upravljanja znanjem i komuniciranjem sa posebnim fokusom na mrežno komuniciranje i javno prezentiranje. Sarađuje kao konsultant sa mnogim vladinim tijelima, nevladinim organizacijama i poslovnim sektorom u Bosni i Hercegovini, ali i regionu. Poseban fokus njegovog rada je na upotrebi web analitike i podataka u medijima. Viši asistent je na Katedri za informacijske nauke na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na predmetima za polje informacijskih nauka.

Broj članaka: 1