Koje je promjene donijela nova verzija Google analitike?

min za čitanje

01 3 Medijske kampanje prikupljanja sredstava na Zapadnom Balkanu koje inspirišu i iz kojih se može naučiti

Prije malo više od jedne godine, u oktobru 2020. Google je pustio u opticaj novu verziju Google analitike pod imenom Google Analytics 4 (GA4). Ovo je novo veliko osvježenje analitike koje je donijelo i dosta pozitivnih promjena, ali i izazvalo isto toliko zabuna u različitim korisničkim krugovima. S obzirom da većina medija na Balkanu koristi ovaj popularni alat za web analitiku kao izvor podataka koji utiču na odluke o daljim koracima predstavit ćemo neke od najznačajnijih promjena koje su se desile. Također ćemo objasniti i kako aktivirati GA4, a da istovremeno imate pristup i historijskim podacima kroz Univerzalnu analitiku (UA). 

Šta je Google Analytics 4?

Ukratko, Google Analytics 4 je osvježenje ili novo svojstvo (property) Googleove široko rasporstranjenog softwarea za skupljanje i analizu podataka koja ima namjenu da različitim poslovnim subjektima prisutnim na mreži omogući da saznaju više o svojim mušterijama. Sa novom verzijom Google prepoznaje i u ovom proizvodu već dobro poznatu činjenicu dominacije mobilnih uređaja u internet saobraćaju i novi kod sve to oslikava. Medijima omogućava da saznaju više o svojoj publici i zajednici prateći ih putem svih kanala distribucije na webu u jednom okruženju. 

Razlika između Google analitike 4 i Univerzalne analitike

Ukratko rečeno - razlika je velika. Sa novom verzijom su uvedene velike promjene pa je samim tim i razlika velika.

GA4 koristi značajno drugačije podatkovne strukture i logiku skupljanja podataka. Sada su svi izvještaji izgrađeni oko korisnika i događaja (events) umjesto tradicionalnih sesija na koje smo se već navikli.

Na ovaj način svaka korisnička interakcija sa sadržajem na vašoj web stranici ili mobilnoj aplikaciji se tretira kao poseban događaj. Ovo je značajan odmak od sesija koje su grupisale korisničke interakcije unutar određenog vremenskog perioda (standardno 30 minuta). To praktično znači umjesto što će pageviews biti prikazani kao hits oni će biti zabilježeni kao događaji sa parametrima. Ovakav pristup omogućava GA4 da bude fleksibilniji i bolje predvidi korisničko ponašanje na svim platformama. Ukoliko imate mobilnu aplikaciju bit će vam mnogo lakše pratiti podatke iz oba izvora kroz GA4. 

Ovo nije prvi put da Google radikalno mijenja ovu platformu i pri tome ostavi jednu rupu u znanju gdje nove korisnike ne pripremi dovoljno dobro za prelazak na novu platformu. Ovaj put su učinili jednu dobru stvar i GA4 su napravili kao dodatak i nisu odmah potpuno izbacili Univerzalnu analitiku iz opticaja, jer bi tek tada mnogi korisnici doživjeli šok. 

Međutim, to ne znači da do takvih promjena neće doći, kao ni da novinari/ke mogu potpuno zanemariti ovu promjenu. Ponajviše zbog toga što nova verzija ipak daje neke drugačije uvide u sadržaj koji se nudi publici i olakšava bolje planiranje i donošenje odluka na nivou redakcije ali i svakog pojedinačno za svakog novinara/ku. 

Kako započeti sa Google Analytics 4

Dok je vrlo vjerovatno da većina redakcija u regionu već ima postavljenu Univerzalnu analitiku postoji mogućnost da neki mediji to nisu već učinili ili da tek planiraju bolje pratiti svoju publiku pa je važno objasniti razliku između postavljanja ove verzije analitike od samog početka ili postepenog prebacivanja na nju sa trenutačne Univerzalne analitike. Bilo da već imate postavljenu Univerzalnu analitiku ili ćete tek započeti sa GA4 važno je da je što prije postavite kako biste što prije počeli prikupljati podatke koje ćete moći analizirati i koji će vam pomoći da održavate svoju strategiju web analitike.

Postavljanje GA4 svojstva

Od početka 2022. godine GA4 je primarno svojstvo Google analitike što sam proces postavljanja čini prilično jednostavnim. Pretpostavit ćemo da već imate Google račun, a samim tim i da ste već kreirali Google Analytics račun. U svakom slučaju svoj put možete započeti ovdje ili pogledati detaljni e-learning kurs o započinjanju sa Google Analitikom. Također ćemo pretpostaviti da već niste postavljali ovo svojstvo i povezali ga sa vašom web stranicom i/ili mobilnom aplikacijom. 

Prije svega usmjerite svoj web preglednik na adresu analytics.google.com i navigirati na administraciju. Odabrat ćete postojeći ili kreirati novi račun. Nakon toga ćete odabrati da kreirate novo svojstvo klikom na dugme GA4 Setup Assistant. Sam asistent će vas provesti kroz niz koraka koji će se razlikovati ovisno o tome kako je vaš trenutni tag za Univerzalnu analitiku postavljen i koje tokove podataka imate dostupne. Pretpostavljajući da već imate postavljenu Univerzalnu analitiku ukoliko naiđete na neke probleme možete ih razriješiti prateći ova uputstva.

Kako koristiti GA4 i ne izgubiti stare podatke

Kako koristiti GA4 i ne izgubiti stare podatke

Kao što smo već naveli većina medija već ima uspostavljeno prikupljanje podataka sa svojih web stranica, a ponegdje i sa mobilnih aplikacija kao posebnog svojstva. U ovom slučaju postavljanje GA4 svojstva se dešava kroz isti gore opisani proces sa jednom razlikom da ne morate postavljati nanovo javascript kod na vašu stranicu već možete podatke iz koda za Univarzalnu analitiku povezati sa ovim novim svojstvom. Kada se kliknete na GA4 Setup Assistant nalazeći se u vašem postojećem svojstu Univerzalne analitike ponudit će vam se opcija da povežete ili kreirate novo GA4 svojstvo i usmjerite podatke iz koda univerzalne analitike prema njemu. Nakon testiranja veze koja će vam potvrditi da li vaše novo svojstvo prima podatke nakon nekoliko sati moći ćete započeti sa analizom vaših podataka u novom svojstu. Međutim, imajte na umu da bi u početku moglo doći do problema sa prikupljanjem i prikazom svih podataka na koje ste navikli pogotovo u domenu demografskih podataka. S toga je jako važno da što prije započnete sa prelaskom na GA4 svojstvo kako biste mogli uočiti nedostatke u podacima i postavkama novog svojstva te ih na vrijeme ispraviti.

Kako biste najbolje iskoristili i uspješno prešli na GA4 jako je važno da razumijete kako sada koristite Univerzalnu analitiku. Elementi koje trebate uzeti u obzir su slijedeći: 

Prilagođeno obilježavanje (custom tagging) ćete ponovo morati prilagoditi u GA4 za svaki GTM koji trenutno imate u Univerzalnoj analitici. Migracija je naporan posao, ali je neizbježan ukoliko želite da nastavite pratiti svoje prilagođene događaje. 

Izvještaji koje ste kreirali u Univerzalnoj analitici će se također morati ponovo postaviti za GA4 analitiku. Ovo se posebno odnosi na slučajeve gdje koristite Google Data Studio za svoje izvještaje gdje ćete najvjerovatnije morati ručno prepraviti neke stvari s obzirom da neke metrike nisu iste. Dodatno ćete primjetiti da se neki izvještaji koji su se mogli automatski postaviti kao predlošci povlačeći podatke iz Univerzalne analitke sada moraju postaviti ručno kako bi funkcionisali za GA4. 

Višestruki prikazi (Views) nisu omogućeni u GA4 i ne mogu se prebaciti iz Univerzalne analitike što je, s obzirom na svrhu GA4, razumljivo. Međutim korištenjem gore navedenog Data studija moći ćete napraviti prilagodbe za ovaj dio ukoliko vam je i dalje važan. 

Dosadašnje iskustvo pokazuje da su mediji na području Balkana koristili Univerzalnu analitku bez velikih prilagodbi tako da će se i sama tranzicija desiti mnogo lakše nego u nekim situacijama gdje su podaci iz analitike prilagođeni kroz različite izvještaje koje će sada biti potrebno nanovo kreirati. 

Koje su najveće promjene koje donosi nova verzija Google analitike

Pored već gore navedenih generalnih promjena u pristupu mjerenja web saobraćaja postoji nekoliko najznačajnijih razlika koje će uveliko uticati na to kako će mediji u budućnosti čitati podatke sa ove platforme. 

Razlika 1 – Promjena u izvještajnom interfejsu

Kao što ćete primjetiti u slici iznad postoje neke očigledne promjene kako izgledaju izvještaju u novoj analitici koje možete primjetiti čim uđete na prvu stranicu. Ključne razlike uključuju:

Univerzalna analitika (GA3)Google analitika 4 (GA4)
Početni ekran u Univerzalnoj analitici kao ključne podatke prikazuje korisnike, sesije, stopu napuštanja, trajanje sesije.Novi ekran u GA4 prikazuje kao ključne podatke korisnike, nove korisnike, prosiječno vrijeme angažovanja, ukupan prihod.
Skupne podatke o vašoj publici možete pronaći u odjeljku za Publiku (Audience). Morate otići u odjeljak za demografiju (Demographics) kako biste pronašli podatke o korisnicima, a u odjeljak o angažovanju (Engagement) da pronađete podatke o sesijama. 
Prikaz podataka je vizalno raspodijeljen na više boja.Nova verzija ima manje boja i prikaz je jednostavniji.
Prikaz o konverzijama (Conversions) je raspoređen na podatke of ciljevima naprema Ecommerce naprema Višekanalnom lijevkuNova analitika samo prikazuje konverzije naprema događajima (Conversions vs. Events).

Uopšteno gledano izvješaji u GA4 su više usmjereni na konverzije i nastoje prikazati uvide u podatke za koje oni smatraju da su važni kao što je konverzija, monetizacija i td. 

Razlika 2 – Promjene u načinu kako Google mjeri

Ukoliko ste već pogledali novi izgled izvještaja u Google analitici vjerovatno se pitate zašto je došlo do ovolike promjene. Te se razlike očituju u tome da je Univerzalna analitika koristila model mjerenja podataka baziran na sesijama sa fokusom na sesije i pageviews. Google analitika 4  sa druge strane je fokusirana na događaje (events) za mjerenje što znači da sada stavljaju fokus na događaje i njihove parametre. Parametri događaja su dodatni podaci poput jezika (language), lokacije stranice (page_location), naslov stranice (page_title). Dodatni događaji su naprimjer klik na dugme, preuzimanje fajla i td. Razliku najbolje možete uočiti u tabeli ispod. 

Vrsta pogotka (hit) u svojstvu Univerzalne analitikeMjerenja u svojstvu Google analitika 4.
Page ViewDogađaj (event)
EventDogađaj
SocialDogađaj
Transaction/e-commerceDogađaj
User timingDogađaj
ExceptionDogađaj
App/screen viewDogađaj

Razlika 3 – Promjene u oznakama (ID) koji se koriste za praćenje

U Univerzalnoj analitici nakon što kreirate račun morali ste otići u svojstvo (property) odjeljak, kliknuti na Tracking Info i potom na „Tracking Code“. Tu biste našli oznaku za praćenje prikazan u vrhu stranice sa ostatkom koda (global site tag) koji bi se prikazao niže na stranici u odjelku „Website Tracking“. 

Google analtika 4 sve ovo prikazuje na drugi način. Iako ćete i ovaj put otići u odjeljak Svojstvo nakon toga ćete morati kliknuti na odjeljak „Data Streams“. Nakon toga ćete kliknuti na stream vaše web stranice gdje ćete vidjeti Measurment ID u gornjem desnom uglu skupa sa Global Site Tag ukoliko kliknete na padajući meni ispod „Tagging Instruction“. Osim ovih promjena u vizualnoj navigaciji razlike su uočljive i u tome da Univerzalna analitika koristi tzv. tracking ID dok GA4 koristi measurment ID. Prvi ID počinje sa slovima UA dok drugi počinje sa slovom G. Ova promjena će najviše utjecati na administratore i agencije koje pomažu pri postavljanju koda za praćenje na mrežno mjesto.  

GA4 i mediji

Dok je više nego očigledno da Googla analitika nastavlja da bude opšti alat za web analitiku koji mogu koristiti svi iako najviše pomaže preduzećima koja se bave prodajom, potrebno je izvršiti ponovnu prilagodbu izvještaja kako bi mediji mogli uspješno iskoristiti gomilu podataka koje im Google analitika pruža.

S druge strane ova nova verzija analitike će uveliko olakšati neke uvide sa svojim pojednostavljenim interfejsom i prikazivanjem podataka te će mediji moći izvršiti još veću prilagodbu kako bi uklonili višak podataka koji im nije koristan.

To se posebno oslikava u činjenici da će sa novom verzijom biti lakše postaviti praćenje događaja (events) i prilagoditi ih potrebama medija. 

S obzirom da je angažman publike jako važna metrika za medije ova nova implementacija će im mnogo olakšati život. Za neprofitne medije koji se oslanjaju na grantove za razvoj svog poslovanja, ali i one koji se oslanjaju na marketing promjena jednog dijela terminologije i načina praćenja korisnika/ca će inicijalno izazvati potrebu za dodatnim prilagođavanjem i promjenom terminologije pri izvještavanju što bi potencijalno mogla biti otežavajuća okolnost u početku primjene ove nove verzije. 

Da li moramo preći na GA4

Dok Google još nije počeo da prisiljava na korištenje nove verzije analitike ono što je također najavljeno tokom ovog mjeseca je da se potpuni prelazak na ovu verziju planira sredinom naredne 2023. godine. To nam daje odgovor da će svi na kraju morati preći na novu analitiku i početi se privikavati na novi način prikazivanja podataka što će uveliko uticati na izvještavanje kako u poslovnom smislu tako i u smislu predstavljanja rezultata grantova koje međunarodne organizacije dodjeljuju sa ciljem razvoja medija na području Zapadnog Balkana. 

Feđa Kulenović je informacijski i komunikacijski stručnjak koji se bavi istraživanjem i praksom u polju podatkovnih nauka, informacijskih nauka, upravljanja znanjem i komuniciranjem sa posebnim fokusom na mrežno komuniciranje i javno prezentiranje. Sarađuje kao konsultant sa mnogim vladinim tijelima, nevladinim organizacijama i poslovnim sektorom u Bosni i Hercegovini, ali i regionu. Poseban fokus njegovog rada je na upotrebi web analitike i podataka u medijima. Viši asistent je na Katedri za informacijske nauke na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na predmetima za polje informacijskih nauka.

Povezani članci:

Najvažnije vijesti od Journalift-a:

Veštačka inteligencija (AI) je na mnogo načina revolucionarni događaj, slično kao što je Gutenbergova štamparska mašina bila u 15. veku, radio, televizija i čak internet u 20. veku. To je tehnologija koja će trajno preoblikovati društvo. Za mnoge od nas, AI znači sve što smo naučili iz više distopijskih filmova (2001: Odiseja u svemiru, Terminator, Matrix, Blade Runner, …).

Teme:

Poslednji Članci:

Upravljanje obećanjima i opasnostima veštačke inteligencije: Šta svaki medijski profesionalac treba da zna o ChatGPT-u
Veštačka inteligencija (AI) je na mnogo načina revolucionarni događaj, slično kao što je Gutenbergova štamparska mašina bila u 15. veku,
Generacija Z želi sadržaj koji je činjeničan, zanimljiv i lako razumljiv: Glavni urednik popularnog slovačkog medijskog portala deli svoja saznanja
REFRESHER je popularni onlajn medijski portal koji piše o vestima i životnim temama koje privlače mladu publiku. Pokrenut kao srednjoškolski
Otkrij trik: Kako razgovarati sa veb programerima o (re)dizajnu vašeg medijskog sajta
Rad na sajtu za vaš biznis može biti jednako uzbudljiv i zastrašujuć. Uzbudljiv, jer vam omogućava da iskoristite nove tehnologije
Kako će ChatGPT promeniti novinarstvo i medije?
Zamolila sam ChatGPT da napiše ovaj članak umesto mene. Naravno da jesam. Pitala sam i preformulisala pitanja kako bih dobila